POGLEDAO sam Bridgerton, iako nikako nisam ciljana publika za takvu seriju.